Styret underboring under Skælskørvej i Slagelse

5 stk. 110 mm trækrør i én og samme boring

Vi har udført styret underboring under Skælskørvej i Slagelse.

5 stk. 110 mm trækrør i én og samme boring.

Arbejdet er udført for Entreprenør Benny Petersen.

Hvis du har brug for at lægge el kabler, fiberkabler, kloakrør, vandledninger, trykrør,
osv. i jorden – uden opgravning – så ring gerne på 40 42 94 38 og få en snak med os.

Vi hjælper gerne med af finde en god og økonomisk løsning som passer til dine behov.

Tal styret underboring med os

Ring på nummeret 40 42 94 38 og hør om styret underboring (No-Dig) er en løsning for dig.