Kloakering i åbent land. Nedsivningsanlæg, biologisk minirenseanlæg eller et pileanlæg af PA Underboring

Kloakering i åbent land

Spildevandsrensning hos private​.

Rensning af eget spildevand

Kloakering i åbent land er indbefattet af nogle regler der er blevet pålagt fra kommunerne. Hver enkelt ejendom skal rense sit eget spildevand for at vi kan få bedre miljøforhold i søer og åer. Bor du i det åbne land kan der være langt mellem husene, og derfor kan du ikke tilsluttes den kommunale kloakledning.

Det er derfor nødvendigt at rense dit spildevand fra din egen ejendom. Det er dig som grundejer, der har ansvaret for at rense spildevandet fra din ejendom. Du vil modtage et påbud fra kommunen, når du skal påbegynde rensningen af dit eget spildevand.

Hvordan gør man det?

Der findes flere måder, hvorpå du kan rense dit eget spildevand. Det kan blandt andet gøre via:

Vi hjælper dig med spildevandsrensning​

Ring på  nummeret 40 42 94 38 og tal med Per om spildevandsrensning.

Hvilken løsning skal du vælge?

Vi vejleder dig gerne i hvilket kloakanlæg, du skal anvende til at rense dit eget spildevand, så du får den bedst mulige løsning. Du kan kontakte os på telefon 40 42 94 38, og få rådgivning til hvilken løsning du skal vælge. Du er også velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud eller skal vi ringe dig op?

Biologisk minirenseanlæg​

Renseprocessen i minirenseanlægget fungerer på samme måde som den naturlige renseproces i et sundt vandløb. Ved hjælp af naturlige bakterier samt andre mikroorganismer renser det biologiske minirenseanlæg vandet på en hurtig og effektiv måde.

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg består af en bundfældningstank (tidl. kaldt en septiktank), en pumpebrønd og to fordelerrør.

Spildevandet fra din husholdning løber ud i bundfældningstanken som tilbageholder alle de faste dele i dit spildevand. Derefter ledes vandet videre til en pumpebrønd, som sørger for, at det bliver ledt videre ud i fordelerrørene. Herfra siver vandet ned gennem jordlagene og bliver renset.

Pileanlæg

Pilene man bruger til et pileanlæg har fra naturens hånd helt enestående renseevner. Deres tæt forgrenede rodnet optager og omsætter spildevandet. Der findes pilesorter, som kan optage tungmetaller, der ellers ville forurene naturen. Kilde: pileanlaeg.dk

Et pileanlæg er forbundet med en bundfældningstank, der fjerner de fastere dele fra spildevandet. Pilene optager spildevandet og fjerner nogle af de forurenende stoffer, mens vandet fordamper gennem bladene. Resten omsættes af mikroorganismer i jorden. Anlægget kræver meget plads. Pilene bliver 4-5 meter høje.