Biologisk minirenseanlæg ved styret underboring – no-dig-metoden af PA Underboring

Biologisk minirenseanlæg

Minirenseanlæg til private

Minirenseanlæg – pålideligt og kompakt

Et biologisk minirenseanlæg fungerer på samme måde som de store kommunale rensningsanlæg eller et sundt vandløb.

Ved hjælp af naturlige bakterier samt andre mikroorganismer renser det vandet på en hurtig og effektiv måde.

Rensningen fjerner fosfor og kvælstoffet fra vandet, og derefter kan vandet løbe ud i den nærliggende å, sø, dræn eller grøft.

Fordele med et biologisk minirenseanlæg

  • Kræver ikke meget plads
  • Ligger nedgravet
  • Stabil drift

Ulemper med et biologisk minirenseanlæg

  • Udgifter til drift og el.
Per Andersen, Direktør, Styret underboring

Vi vil hjælpe dig med ansøgningen til kommunen

Ring på  nummeret 40 42 94 38
og tal med Per om biologisk minirenseanlæg

Sådan skal et biologisk minirenseanlægget passes​

Et minirenseanlæg passer sig selv, når det er anlagt. Din bundfældningstank skal tømmes en gang om året og indgår i den kommunale tømningsordning. Her vil også de mekaniske dele blive kontrolleret, og der vil blive taget en prøve af vandet for at sikre, at rensningen fungerer.

Du kan ikke se minirenseanlægget​

Det biologiske minirenseanlæg bliver gravet ned i jorden. Det er kun dækslet som er synligt. Din have forbliver det smukke rekreationssted det hele tiden har været.

Hvor vi kan, anvender vi styret underboring, så du undgår, så hvidt muligt, for meget opgravning i din have.

Sådan virker anlægget

Et minirenseanlæg består af:

  • En bundfældningstank
  • Et minirenseanlæg
  • En brønd

Spildevandet fra din husstand ledes til bundfældningstanken. Den tilbageholder de faste dele i dit spildevand. Fra bundfældningstanken ledes vandet videre til selve minirenseanlægget. Her bliver vandet renset ved hjælp af mikroorganismer, hvorefter det ledes ud til et dræn eller vandløb.

Minirenseanlægget skal være CE typegodkendt. Du kan læse mere om bundfældningstanke på Teknologisk Instituts hjemmeside.