Styret underboring under Susåen med stor præcision af PA Underboring - Entreprenør Per Andersen

Biologisk minirenseanlæg

Et moderne og pålideligt minirenseanlæg til private

Minirenseanlæg – pålideligt og kompakt

Et biologisk minirenseanlæg fungerer på samme måde som de store kommunale rensningsanlæg eller et sundt vandløb. Ved hjælp af naturlige bakterier samt andre mikroorganismer renser det vandet på en hurtig og effektiv måde. Rensningen fjerner fosfor og kvælstoffet fra vandet, og derefter kan vandet løbe ud i den nærliggende å, sø, dræn eller grøft.

Fordele med et biologisk minirenseanlæg

  • Kræver ikke meget plads
  • Ligger nedgravet
  • Stabil drift

Ulemper med et biologisk minirenseanlæg

  • Udgifter til drift og el.

Vi vil hjælpe dig med ansøgningen til kommunen

Ring på  nummeret 40 42 94 38 og tal med Per om biologisk minirenseanlæg

Sådan skal et biologisk minirenseanlægget passes

Et minirenseanlæg passer sig selv, når det er anlagt. Din bundfældingstank skal tømmes en gang om året og indgår i en tømningsordning. Her vill også de mekaniske dele blive kontrolleret, og der vil blive taget en prøve af vandet for at sikre, at rensningen fungerer.

Du kan ikke se minirenseanlægget​

Det biologiske minirenseanlæg bliver gravet ned i jorden, så kun dækslet er synligt. Din have forbliver det smukke rekreationssted det hele tiden har været.

Sådan virker anlægget

Et minirenseanlæg består af:

  • En bundfældningstank
  • Et minirenseanlæg
  • En brønd

Spildevandet fra din husstand ledes til bundfældningstanken. Den tilbageholder de faste dele i dit spildevand. Fra bundfældningstanken ledes vandet videre til selve minirenseanlægget. Her bliver vandet renset ved hjælp af mikroorganismer, hvorefter det ledes ud til et dræn eller vandløb.

Minirenseanlægget skal være CE typegodkendt. Du kan læse mere om bundfældningstanke på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Få mere information

Har du brug for mere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 40 42 94 38 eller lad os ringe til dig.

Vi vejleder dig gerne i hvilken løsning der passer bedst til dig og din ejendom. Vi har hjulpet mange glade kunder i både Slagelse, Kalundborg og Høng på Sjælland og vi glæder os også til at hjælpe dig med at rense dit spildevand.

Vi hjælper også gerne med almindelig råd og vejledning om kloakering eller hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på opgaven. Vi har arbejdet inden for branchen siden 1969, så vi ved hvad vi taler om.

Vi kan kontaktes døgnet rundt

Vi har en vagttelefon, så du kan komme i kontakt med os døgnet rundt.

Vi kan kontaktes på telefon 40 42 94 38.