Kloakering i åbent land. Nedsivningsanlæg, biologisk minirenseanlæg eller et pileanlæg af PA Underboring - Entreprenør Per Andersen

Separatkloakering af regn- og spildevand

Adskil regn- og spildevand i hvert sit ledningssystem

Hvorfor separatkloakering?

Ved separatkloakering adskilles regn- og spildevand i hvert sit ledningssystem. Ved at adskille regn- og spildevand reduceres risikoen for oversvømmelse ved blandt andet kraftig regnskyl. Samtidig aflastes renseanlæggene, da regnvandet ikke ledes dertil.

Ved at separerer kloakkerne minimeres risikoen for:

  • Spildevand i din kælder og på din grund.
  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer

Separatkloakering er til gavn for miljøet, fordi spildevandsbelastningen af vandløb, søer og havene helt forsvinder. Desuden får det renseanlæggene til at fungere bedre, fordi de modtager koncentreret spildevand.

Ved separatkloakering af regn- og spildevand, erstatter vi din gamle ledning med to nye ledninger – en til regnvand og en til spildevand.

Skal du separere dit regn- og spildevand? ​

Vi kan rådgive dig.​ Ring på  nummeret 40 42 94 38

Hvornår skal du have en separatkloakering?

Det er kommunerne der pålægger husejerne at få foretaget en separering af kloakkerne på egen grund, så regnvand og spildevand løber i hver sin kloak. Du behøver ikke at foretage dig noget inden kommunen har kontaktet dig.

Kloakering i åbent land

I det åbne land er der langt mellem husene, og her skal du have dit eget minirenseanlæg.

Hvis du har spørgsmål til separatkloakering kan du kontakte os på telefon 40 42 94 38 – eller skal vi ringe til dig? Vær helt sikker på det er en autoriseret kloakmester du får fat på – det er vi  Autorisationsnummer: KFUL-03228

Vi anvender styret underboring​​

Hos os anvender vi i nogle tilfælde styret underboring, når vi skal foretage en separering af kloakkerne.

Dette sker især hos private, da vi på den måde undgår at grave din have eller indkørsel op.

Mange navne – samme resultat: underføring, skydning af rør, jordraket, raketskydning, jordfortrængning.

Per Andersen, Direktør, Styret underboring

Tal med en kloakmester

Ring på  nummeret 40 42 94 38
og tal med Per om kloak.