Gravearbejde – forsyningsledninger, kloakledninger, udgravning til byggegrunde

Gravearbejde

Vi er specialister i grave- og jordarbejde.

Bestil os til næste graveopgave – både private og erhverv

40 42 94 38

Styret underboring. Undgå store ødelæggelser ved at føre et bor under jorden

Vi er specialister i gravearbejde

Hos Entreprenørfirmaet Per Andersen A/S er vi specialister i grave- og jordarbejde.

Der udføres nedgravning af forsyningsledninger og kloakledninger, udgravning til byggegrunde samt jordarbejde og gravearbejde i forbindelse med jordforurening og fjernvarme.

Vi har mange års erfaring med blandt andet nedgravning af forsyningsledninger og kloakledninger, udgravning til byggegrunde samt jordarbejde og gravearbejde i forbindelse med jordforurening og fjernvarme.

Gravearbejde starter med planlægning

Inden gravearbejdet påbegyndes undersøger vi, om der er forhold i jorden, der skal tages særlige hensyn til.

Derved sikrer vi ansvarlig udførsel af arbejdet. Vi tager desuden særlig hensyn til fremmedledninger, el-kabler samt rør. Derudover sørger vi for at få en gravetilladelse, hvis det er påkrævet, samt indhenter ledningsoplysninger fra LER (Ledningsejerregisteret).

Efter at den nye lovgivning omkring gravearbejde til forsyningsledninger er indtrådt, søger vi også godkendelsen for kunden, så udførelsen overholder alle krav.

Vi afslutter altid ordentligt

Efter arbejdet er udført, efterlader vi området som det så ud inden vi startede. Hertil sår vi blandt andet græs og lægger fliser eller asfalt igen. Vi lægger stor vægt på, at vi efterlader et pænt stykke arbejde, så du ikke kan se, at vi har været der.

Bestil os til dit næste projekt

Vi løser både store og mindre graveopgaver for private og erhverv. Du kan altid kontakte os på telefon 40 42 94 38, hvis vi skal varetage dit næste projekt, eller hvis du vil have et uforpligtende tilbud.