Gravearbejde – forsyningsledninger, kloakledninger, udgravning til byggegrunde Styret underboring, styrbar underboring, no-dig. Gravearbejde under vejen af PA Underboring - Entreprenør Per Andersen

Gravearbejde

Vi er specialister i grave- og jordarbejde.

Bestil os til næste graveopgave – både private og erhverv

Styret underboring, styrbar underboring eller No-dig – kært barn, mange navne. Vi kører på hele Sjælland og Fyn.

Vi er specialister i gravearbejde

Gravearbejde fra PA Underboring er en job udført af specialister i grave- og jordarbejde. Vi udfører bl.a.:

  • nedgravning af forsyningsledninger
  • nedgravning af kloakledninger
  • udgravning til byggegrunde
  • jordarbejde og gravearbejde i forbindelse med jordforurening og fjernvarme
  • meget andet gravearbejde

Vi sørger for at kvaliteten og rådgivning er i orden når vi udfører jord- og gravearbejde for dig som privat husejer, virksomhed, boligforening og offentlig institution.

Derudover har vi fokus på at finde den bedste løsning, der passer til dig.

Gravearbejde starter med planlægning

Inden gravearbejdet påbegyndes undersøger vi, om der er forhold i jorden, der skal tages særlige hensyn til. Derved sikrer vi ansvarlig udførsel af arbejdet. Vi tager desuden særlig hensyn til fremmedledninger, el-kabler samt rør. Derudover sørger vi for at få en gravetilladelse, hvis det er påkrævet, samt indhenter ledningsoplysninger fra LER (Ledningsejerregisteret).

Efter at den nye lovgivning omkring gravearbejde til forsyningsledninger er indtrådt, søger vi også godkendelsen for kunden, så udførelsen overholder alle krav. Du skal intet gøre – vi gør det hele for dig.

Vi afslutter altid ordentligt

Efter arbejdet er udført, efterlader vi området som det så ud inden vi startede. Hertil sår vi blandt andet græs og lægger fliser eller asfalt igen. Vi lægger stor vægt på, at vi efterlader et pænt stykke arbejde, så du ikke kan se, at vi har været der.

Også styret underboring

Vi løser både store og mindre graveopgaver for private og erhverv. Du kan altid kontakte os på telefon 40 42 94 38, hvis vi skal varetage dit næste projekt, eller hvis du vil have et uforpligtende tilbud. Vi kan også ringe til dig.

Ved hjælp af fleksible borerør er det muligt at bore i bløde kurver, hvilket gør styret underboring ideel når der skal laves gravearbejde.​

PA-underboring. Tidligere Entreprenørfirmaet Per Andersen – Styret underboring.

Styret underboring

Ring gerne på  40 42 94 38

Eller skriv til os, så ringer vi dig op!