Styret underboring, styrbar underboring, no-dig. Gravearbejde under vejen af PA Underboring - Per Andersen

Vandledninger

Etablering, nyanlæg og reparation af vandledninger

Vandledninger har en begrænset levetid

Vandledninger skal vedligeholdes, renoveres og udskiftes for at forebygge brud og lækager. Vi løser alle former for reparationer eller nyanlæg af dine vandledninger. Vi samarbejder med flere vandværker, som vi hovedsagligt udfører de fleste opgaver for og det er os der, hos Ledningsregistret, sørger for at:

 • Afsætte tracéen.
 • Opmåle og kontrollere terrænkoter.
 • Oplyse om eksisterende anlæg og øvrige ledningsejere i området.
 • Registrere/afmærke eksisterende ledninger og kabler samt andre konstruktioner inden for arbejdsfeltet.
 • Anmelde gravearbejder.

Slidt vandledning?

Ring på  nummeret 40 42 94 38 og få vejledning af Per Andersen

Hvis dit vandrør er sprunget

I forbindelse med et brud på vandledningen i jorden udskifter vi røret. Til dette bruger vi styret underboring.

Inden vi går i gang med at bore skal følgende være klar:

 • Skitse over boringens gennemførelse, som viser, hvor registreringer af rørets placering i x, y og z-koordinater foretages.
 • Oplysning om boreslammets bestanddele og egenskaber, herunder blandingsforhold og vægtfylde.
 • Beskrivelse af, hvor stort et maks. træk røret må udsættes for under indføringen.
 • Dokumentere, at det valgte rør kan anvendes til metoden.
 • Størrelse og placering af arbejdsgruber.
 • Registrering af eksisterende fremmede ledningsanlæg, kabler eller andre konstruktioner inden for arbejdsfeltet.

Skånsom udskiftning af sektioner med styret underboring

Det er ikke altid lige nemt at finde, hvor ledningen ligger. Når den defekte ledning er fundet, bruger vi styret underboring, der sikrer, at de nye rør og ledninger kan tilsluttes hurtigt og effektivt uden at gribe for meget ind i det, der foregår over jorden. Efterfølgende sørger vi for at dokumentere den nøjagtige placering af de nye ledninger.

Vi kan kontaktes døgnet rundt​ på 40 42 94 38

Vi har en vagttelefon, så du kan komme i kontakt med os døgnet rundt.