Styret underboring

... når normalt gravearbejde ikke er muligt.

Hvornår er styret underboring en løsning?

Vi anvender underføring, hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt. Vi kan med denne metode, lægge rør i jorden, uden at vi skal grave hele området op. Det kan også blive kaldt meget andet; vejunderføring, jordraket, skydning af rør, no-dig. Det er alle metoder, til at undgå opgravninger og skåne overflader.

Normalt kan nyanlæg og fornyelse af rør- og ledningsanlæg tage både lang tid og være til stor gene for omgivelserne. Så uden at genere eks. trafikken, jernbanen, dræne søen eller grave din indkørsel op – sørger vi for at du får gravet.

Mange navne – samme resultat:

Det at man graver – under jorden – kaldes mange forskellige ting, Bl.a. underføring, underboring, skydning af rør, jordraket, raketskydning, jordfortrængning, no-dig. 

Resultater er det samme, nemlig minimal opgravning. Læs herunder mere om metoden.

Få et uforpligtende tilbud på styret underboring og slip for opgravninger

Ring på  nummeret 40 42 94 38 og hør om styret underboring er en løsning for dig.

Hvad er styret underboring?

Det anvendes primært til boring for og trækning af kabler og rør af enhver art. borerørene er fleksible så vi kan også foretage boringer i krumme/buede linjer.

Underboring sker mellem to, allerede gravede, mindre huller hvorfra der fjernstyres et borehoved som efterfølgende påmonteres den ledning der skal løbe mellem de udgravede huller. Med vores tekniske udstyr har vi fuld kontrol over hvor dybt og i hvilken retning vi borer.

Bløde kurver – op, ned eller til siden

Udstyret gør det ligeledes muligt at lave bløde kurver uanset om vi skal bore op, ned eller til siden.

Det styrbare borehoved er forsynet med en GPS som sender, via en søger på jordoverfladen, en operatør oplysninger om dybde, hældning og retning. Dermed har vi mulighed for en eventuel nødvendig korrektion af borehovedet både vertikalt og horisontalt.

Vi kan bore og anlægge ledningerne med fald til kloak, drænrør og minirensningsanlæg.

Hvad er fordelene ved styret underboring?​

 • Skånsom for miljøet
 • Minimal reetablering
 • Hurtigere
 • Færre trafikale gener
 • Ingen opbrydning af belægninger
 • Høj præcision

Er du så uheldig at der er fundet forurenet jord, er styret underboring en fordel, da det er minimalt med jord der bliver gravet op. Vi borer under vandløb og grønne områder så her er der heller ingen begrænsninger.

Er du interesseret i det mere tekniske kan du altid ringe til os – eller se siden kloakviden.dk, hvor du kan finde mange informationer.

 • Minirenseanlæg
 • Nedsivningsanlæg
 • Kloakering
 • Vandledninger
 • Gasledninger
 • Fjernvarmeledninger
 • Kabler
 • Fjernvarme
 • Dræning

Hvilken type underboring skal der bruges?

Hvad er jordfortrængning, raketstyring, raketboring?

I forhold til ovenstående underboring, hvor der bores under jorden, bliver der med såkaldt jordfortrængning, raketboring eller raketskydning “skudt” under jorden, med det som vi bedst kan bekrive som, en vandret borehammer.

Ved hjælp af trykluft trykkes raketten fremad (jordfortrængning/raketskydning) i den bedst egnede dybde og retning. Denne metode er god når der ikke skal ændres retninger pga, andre rør osv.

Raketskydningen foretages fra et starthul til et sluthul. Igen er der her de samme fordele som ved underboring.

Vi vil vejlede dig til den bedste løsning​

Har du spørgsmål omkring styret underboring eller raketskydning, eller ønsker du at modtage et tilbud på en opgave, er du altid velkommen til at ringe på 40 42 94 38.

Vil du hellere skrive, kan du anvende kontaktformularen, og vi vil så vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Vi udfører arbejdet hele året rundt, medmindre der er meget frost i jorden, på hele Sjælland og Fyn med.

Tal styret underboring med os

Ring på nummeret 40 42 94 38 og hør om styret underboring (No-Dig) er en løsning for dig.