Fjernvarme – Nedgravning af fjernvarme og centralvarmeanlæg med styret underboring, No-dig-metoden af PA Underboring

Styret underboring

... på Sjælland

Styret underboring på hele Sjælland

No-dig, styrbar underboring eller styret underboring… ja, det kaldes mange ting, men metoden anvendes hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt. Vi kan med metoden, lægge rør i jorden, uden at vi skal grave hele området op. Du kan få gravet:

 • Kloak
 • Vandledning
 • Gasledning
 • Fjernvarmeledning
 • Kabler
 • Renseanlæg
 • Fjernvarme
 • Dræning

Normalt kan nyanlæg og fornyelse af rør- og ledningsanlæg tage både lang tid og være til stor gene for omgivelserne. Så uden at genere eks. trafikken, jernbanen, dræne søen eller grave din indkørsel op – sørger vi for at du får gravet, kun der, hvor det er absolut nødvendigt og vi kommer på hele Sjælland.

Bestil en styret underboring på Sjælland

Ring på  nummeret 40 42 94 38

Hvordan fungerer styret underboring?​

Boringen sker mellem to, allerede gravede, mindre huller hvorfra der fjernstyres et borehoved som efterfølgende påmonteres den ledning der skal løbe mellem de udgravede huller. Med vores tekniske udstyr har vi fuld kontrol over hvor dybt og i hvilken retning vi borer.

Bløde kurver – op, ned eller til siden

Udstyret gør det ligeledes muligt at lave bløde kurver uanset om vi skal bore op, ned eller til siden. Derudover har vi GPS-udstyr til at opmåle for dokumentation og kortlæggelse af placering og dybder af boringer. Desuden kan vi bore og anlægge ledningerne med fald til kloakdrænrør og minirensningsanlæg. 

Hvad er fordelene ved styret underboring?

 • Der er skånsomt for miljøet
 • Der er minimal med reetablering
 • Det går hurtigere 
 • Der er færre trafikale gener ved styrbar underboring
 • Ingen opbrydning af belægninger og derved hurtigere
 • Høj præcision

Er du så uheldig at der er fundet forurenet jord, er styret underboring en fordel, da det er minimalt med jord der bliver gravet op. Vi borer under vandløb og grønne områder så her er der heller ingen begrænsninger. 

Er du interesseret i det mere tekniske kan du altid ringe til os – eller se siden kloakviden.dk, hvor du kan finde mange informationer.