Drønrør bliver gravet ned ved en mark

Drænrør og dræning

Har du indtrængende vand eller fugt i huset?

Undgå oversvømmelser – lad os hjælpe med dræn

40 42 94 38

Styret underboring – Per Andersen. Ingen skader i græsplænen.

Dræning og afvanding

Oplever du problemer med indtrængende vand eller fugt i enten bygninger eller kælder, kan vi anlægge omfangsdræn, som forhindre at vandet trænger ind. Dræning og afvanding sker ved at nedgrave drænrør under jorden. 

Dræningen skal være nøje afstemt, således at drænrørene er nedgravet dybt nok til at afvande jordoverfalden.

Vi har igennem mange år udført markdræning samt reparation af drænrør for landmænd. I dag er der mange dræn, som er i dårlig stand, og i stedet for at udskifte dem udfører vi reparationer af dem. Dog udskifter vi dem også, hvis det er nødvendigt.

Få anlagt drænrør andre steder

Hvis du har problemer med indtrængende vand i enten bygninger eller kælder, kan vi anlægge omfangsdræn, som forhindre at vandet trænger ind.

Det er også muligt at få lagt dræn omkring dit hus eller bygninger, hvis du oplever problemer med høj luftfugtighed eller svamp i ydervæggene.

Skal vi hjælpe dig med dræning?

Dræning er meget sæsonpræget, og derfor udfører vi det hovedsagligt om foråret inden markerne skal sås samt om efteråret efter høsten.

Hvis vi skal hjælpe dig, med blandt andet at anlægge drænrør samt dræne dine marker, kan du kontakte os på telefon 40 42 94 38.