Kloakering – separatkloakering af regn-og spildevand

Separatkloakering af regn- og spildevand

Er du blevet pålagt at separere dit regn- og spildevand? Vi kan rådgive dig.

40 42 94 38

Kloakering lavet af Per Andersen

Hvad er separatkloakering?

Med separatkloakering adskiller vi regn- og spildevand, i forbindelse med at der kommer nye kloaker i vejene.

Ved at adskille regn- og spildevand reduceres risikoen for oversvømmelse ved blandt andet kraftig regnskyl. Samtidig med aflastes renseanlæggene, da regnvandet ikke ledes dertil.

Hvornår skal du have en separatkloakering?

Det er kommunerne der pålægger husejerne at få foretaget en separering af kloakkerne på egen grund, så regnvand og spildevand løber i hver sin kloak. Du behøver ikke at foretage dig noget inden kommunen har kontaktet dig.

Hvis du har spørgsmål til separatkloakering kan du kontakte os på telefon 40 42 94 38.

Vi anvender styret underboring

Hos Entreprenørfirmaet Per Andersen A/S anvender vi i nogle tilfælde styret underboring, når vi skal foretage en separering af kloakkerne.

Dette sker især hos private, da vi på den måde undgår at grave kundens have eller indkørsel op. Hvis det ikke er muligt at anvende styret underboring, graverne vi op og derved separerer kloakkerne fra hinanden.