Nedgravning af vandledning ved styret underboring af PA Underboring - Entreprenør Per Andersen

Udskiftning af vandledning

Undgå brud – få udskiftet dine gamle vandledninger

Udskiftning af vandledninger kan gøres med styret underboring​

Vandledninger bliver slidte af at ligge i jorden i årevis. Kalk, jern og mangan sætter sine spor indvendigt i rørene. Det vil med tiden give utætheder som medfører vandspild.

Kom i kontakt med os døgnet rundt

Vi har 24 timers vagt, så du kan altid komme i kontakt med os, hvis der eksempelvis springer et vandrør. Du kan kontakte os på telefon 40 42 94 38, hvis du har brug for hjælp.

Skal du have udskiftet din vandledning?​

Ring på  nummeret 40 42 94 38 og tal med Per om udskiftning af vandledning.

Hvordan udskifter man en vandledning?​

Vi hjælper dig hele vejen. Det er os der, hos Ledningsregistret, sørger for at:

 • Afsætte tracéen.
 • Opmåle og kontrollere terrænkoter.
 • Oplyse om eksisterende anlæg og øvrige ledningsejere i området.
 • Registrere/afmærke eksisterende ledninger og kabler samt andre konstruktioner inden for arbejdsfeltet.
 • Anmelde gravearbejder.

Derudover

 • Eventuel jordforurening dokumenteres.
 • Afspærringer sættes op.
 • Renden til den nye vandledning graves med styret underboring/no-dig-metoden.
 • Nye vandledninger svejses sammen.
 • De nye vandledninger placeres i det .
 • Vandledningen skylles ren – indtil laboratoriet godkender vandkvaliteten.
 • De nye vandledninger opmåles til digitalt kort.
 • Efter endt skylning bliver alle stik koblet på den nye vandledning. Det betyder, at vi i en kort periode lukker for vandet.

Er der gener ved at udskifte vandledning?

Da vi graver ved styret underboring er det minimalt med gener du vil opleve. I perioder kan vi være nødt til at lukke for vandet. Dette vil du altid få varsel om, inden vi lukker for vandet.

Du vil opleve et minimum af reetablering. Netop fordi vi graver UNDER belægning. Ved indførsel- og udgangshullerne vil der lidt reetablering. Det sørger vi selvfølgelig for er laver når vi er færdige med udskiftning af vandledningerne.

Per Andersen, Direktør, Styret underboring

Styret underboring til anlæg og renovering af kloak

Ring på  nummeret 40 42 94 38
og tal med Per om kloak.