Referencer

Her på siden kan du følge med i de projekter, som vi er i gang med. Vi vil løbende lægge nye billeder op af alt fra græssåning til styret underboring til fjernvarme.

Styret underboring under Susåen

Her er vi i gang med styret underboring under Susåen ved Næstved i forbindelse med den nye omfartsvej.

Styret underboring på Ny Ellebjerg Station i Valby

Styret boring af 315 mm regnvandsledning med fald, på Ny Ellebjerg Station i Valby, tæt på skinnerne.

Styret underboring på Kragerupgaard Gods

Vi udførte nyt kloaksystem fra hovedbygning, med pumpebrønd og trykledning for afledning af spildevandet.

Der udførtes en 200 m styret underboring i ned til 5 m i dybden for at komme under voldgraven og parken, med en 90 mm trykledning.

Styret underboring bruges, hvor normal gravearbejde ikke er muligt. Det er en metode hvor vi kan lægge rør i jorden, uden at vi skal grave hele området op. 

Styret underboring til jordvame

Her er vi ved at bore nogle jordvarme slanger ind midt i huset hvor kunden skal have sin nye varmepumpe til at stå.

Han slap for at grave sit gulv op gennem hele huset, undtagen der hvor rørene skal op til varmepumpen, fordi han valgte styret underboring.

Styret underboring bruges, hvor normal gravearbejde ikke er muligt. Det er en metode hvor vi kan lægge rør i jorden, uden at vi skal grave hele området op.