Styret underboring – Per Andersen. Præcisionsarbejde – under jorden.

Anlæg og renovering af kloak

Vi udfører både anlæg af nye kloakker og renovering af gamle – for private samt det offentlige.

Undgå store skader i din have – bestil en styret underboring

40 42 94 38

Styret underboring – Per Andersen. Ingen skader i græsplænen.

Hvornår udfører vi styret underboring?

Vi anvender styret underboring, hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt. Vi kan med denne metode, lægge rør i jorden, uden at vi skal grave hele området op. 

Styret underboring sker mellem to, allerede gravede, huller hvorfra der fjernstyres et borehoved som efterfølgende påmonteres den ledning der skal løbe mellem de udgravede huller. Med vores tekniske udstyr har vi tjek på hvor dybt og i hvilken retning vi borer. 

Bløde kurver – op, ned eller til siden

Udstyret gør det ligeledes muligt at lave bløde kurver uanset om vi skal bore op, ned eller til siden. Derudover har vi GPS-udstyr til at opmåle styrede underboringer for dokumentation og kortlæggelse af placering og dybder af boringer. Desuden kan vi bore og anlægge ledningerne med fald til kloakdrænrør og minirensningsanlæg.

Bestil en styret underboring

Med styret underboring undgår du blandt andet, at der sker for mange skader i din have, eller at din indkørsel skal graves op. 

Vi anvender blandt andet styret underboring til kloakrør, trykrør, vandrør samt fjernvarmerør. Derudover anvendes metoden også til el-kabler, fibernet, gas samt telefon.

Vi udfører arbejdet hele året rundt, medmindre der er meget frost i jorden. Har du brug for et uforpligtende tilbud, kan du altid kontakte os på telefon 40 42 94 38.