Styret underboring, styrbar underboring eller No-dig – kært barn, mange navne. Anlæg og renovering af kloak.

Underboring +

Vi er eksperter til styret underboring.

Styret underboring bruges, hvor normal gravearbejde ikke er muligt + det skåner det  omkringliggende miljø. 

Ny kloak, eller har der været rotter på besøg og der er behov for en renovering. Vi er autoriserede kloakmestre.

Vi er specialister i grave- og jordarbejde – forsyningsledninger, kloakledninger, udgravning til byggegrunde o.m.a.

Reducer oversvømmelser ved kraftige regnskyl med en separatkloakering af regn- og spildevand.
Rent spildevand med dit eget biologiske minirenseanlæg – næsten helt usynligt i terrænet.

Oplever du indtrængende vand eller fugt i enten bygninger eller kælder, kan vi forhindre at vandet trænger ind.

Vi løser alle former for reparationer af vandledninger i forbindelse med vandbrud samt nyanlæg af vandledninger.
Vi hjælper med nedgravningen af fjernvarme og centralvarmeanlæg for private og gårdejere.

Følg med i de projekter, vi enten er i gang med eller har afsluttet. Alt fra græssåning og jordvarme til styret underboring.

Kvalitet fra start til slut

  • Kloakering
  • Vandledninger
  • Renseanlæg
  • Fjernvarme
  • Dræning

PA Underboring har eksisteret siden 1969, så du kan føle dig tryg hos os.

Vi udfører præcisionsarbejde under jorden som vi løser med faglig stolthed – over hele Sjælland og Fyn med. 

PA-underboring. Tidligere Entreprenørfirmaet Per Andersen – Styret underboring.

Styret underboring

  • el-kabler
  • fiberkabler
  • kloakrør
  • vandledninger
  • trykrør

Ring gerne på  40 42 94 38

Eller skriv til os, så ringer vi dig op!